Terug naar site

Vervuld! Projectassistent woningbouwcorporatie

Beschikbaar: zo spoedig mogelijk voor de duur van 5 maanden

· Projectassistent

Work@Projects is op zoek naar ondersteuning in de vorm van een projectassistent (welke als het ware een intern bedrijfsbureau/ projectsecretariaat vormt).

De vastgoedadviseur trekt vanuit zijn/haar functie een project. De projectassistent van de vastgoedadviseur voert een aantal taken uit die direct voortvloeien uit diens rol als (project) assistent. De projectassistent verleent deze ondersteuning in combinatie met haar reguliere taken voor alle vastgoedadviseurs. Reguliere taken zijn het onderhouden van de meerjarenonderhoudsbegroting (vastware), archiveren en eventueel de informatievoorziening. De rol is met name intern en administratief gericht. Het is als ware de rechterhand en de extra ‘handjes’ van de drie vastgoedadviseur welke als projectmanager fungeert.

Reguliere taken kunnen zijn:

 • Actualiseert meerjarenonderhoudsbegroting (vastware) namens de vastgoedadviseurs, coördinatorvastgoed en manager. 

Taken rond het project kunnen zijn:

 • Beoordeelt namens de vastgoedadviseur de (RGS) offerte op de inhoud als prestatie-eisen, eenheidstarieven, strategie en volledigheid en adviseert de vastgoedadviseur hierover. 
 • Stel de ‘RGS-aannemingsovereenkomst, termijnstaat en BR vs Overzicht’ documenten op.
 • Beheert en voert contractstukken voor ondertekening in ValidSign.
 • Actualiseert meerjarenonderhoudsbegroting (vastware):
  • Opvoeren van RGS aannemingsverplichting en scenario in de meerjarenonderhoudsbegroting inclusief toevoegen van de stukken als offerte, aannemingsovereenkomst, e.d.
  • Actualiseren van eenheden en complex gegeven a.d.h.v. de nazorg stukken van de RGS partners zowel buitenschil, DTK als overige werkstromen (ligt nu bij de procesbegeleider, betreft toekomstige taak).
 • De DTK-eenheden welke voor planmatig onderhoud in aanmerking komen bepalen en aanleveren aan de zestal RGS partners (zodoende 1 verantwoordelijk voor beheer hiervan en een uniforme wijze). 
 • Zorgt voor administratieve vastlegging, te weten archiveren in Shareworx (scenario raming, definitieve offerte, aannemingsovereenkomst en project nazorg stukken) 
 • Zorgt voor beoordelen van de project facturen vooraf deze in unit4 in worden gebracht.
 • Beheert de digitale online omgeving waarin alle werkdocumenten, prestatie-eisen, proces, leidraad ketensamenwerking etc in worden geborgd voor Accolade en ketenpartners van Accolade.
 • Het plannen, organiseren en notuleren van vergaderingen
 • Het plannen van de afspraken die met het project te maken hebben
 • Het verzorgen van de presentaties/stukken die de vastgoedadviseur intern en extern over het project moet geven.
 • Uitvoeren van voortgangscontroles.

Kennis

 • Kennis op MBO-/HBO niveau
 • Kennis over onderhoud

Competenties

 • Accuratesse
 • Analytisch 
 • Samenwerken/ teamspeler
 • Plannen
 • Leervermogen
 • Flexibel

Vaardigheden

 • MS office – Outlook, Word en Excel
 • Vastware (webbased applicatie meerjarenonderhoudsbegroting
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK