Terug naar site

Strategische progammamanager

Deels coördinerende en deels een adviserende rol

· Anders

Omschrijving en doel van de functie
Verantwoordelijk voor de realisatie van zowel top-down als bottom-up beleid ten behoeve van de
kwalitatief correcte en versnelde uitvoering van de versterkingsoperatie op gebouwen, zowel
woningen als niet-woningen. Heeft daarin deels een coördinerende en deels een adviserende rol
richting externe- en interne partijen. Vertaalt strategisch beleid naar uitvoeringsmogelijkheden en
brengt de consequenties hier in beeld.

Plaats in de organisatie
De Strategisch Adviseur behoort tot de afdeling Sectorale programma’s & Innovatie en wordt
hiërarchisch en functioneel aangestuurd door één van de teamleiders binnen de afdeling. De
Strategisch Adviseur is gekoppeld aan één of meerdere beleidsvelden en heeft hierin een
coördinerende en adviserende rol.

Activiteiten

 • Vertaalt ontwikkelingen binnen de politiek, regionaal bestuur, de samenleving naar concreet beleid en uitvoering op relevante beleidsthema’s.
 • Vertaalt specifieke behoeftes naar concrete besluitvormingstukken voor de politiek, het regionaal bestuur en samenwerkingsverbanden.
 • Voert regie in de totstandkoming van beleid op één of meerdere beleidsthema’s. Coördineert de samenwerking en besluitvorming in sectorale, regionale en/of maatschappelijke samenwerkingsverbanden. Draagt hierin zorg voor draagvlak bij alle betrokken partijen.
 • Stelt strategisch beleid op voor één of meerdere thema’s en zorgt voor een integrale afstemming met de overige thema’s. Stemt hiervoor af met interne afdelingen en externe stakeholders.
 • Coördineert en adviseert in beleidsvorming op specifieke beleidsthema’s.
 • Signaleert kansen en risico’s voor beleidsthema’s en ontwikkelt verbetering en/ of vernieuwingen in het beleid.
 • Monitort de uitvoering van opgesteld beleid en adviseert hierin betrokkenen.
 • Geeft vanuit eigen expertise advies en ondersteuning aan het management.
 • Participeert in projecten en programma’s op het eigen beleidsthema’s.

Functie eisen

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:

 • WO Werk- en denkniveau
 • Meerdere jaren ervaring in complexe advies op- en in de uitvoering van bestuursrechtelijke trajecten.

De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:

 • Inhoudelijke kennis van één of meerdere beleidsthema’s van de organisatie en/ of lokale opdrachtgevers.
 • De verschillende relevante partijen van één of meerdere beleidsthema’s.
 • Politiek- en bestuursrechtelijke procedures.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Integriteit
 • Netwerken
 • Organisatiesensitiviteit en bestuurlijke sensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Reflecteren op eigen handelen
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK