Terug naar site

Strategisch Adviseur /Plaatsvervangend Teamleider Control

Direct aan de slag bij een overheidsorganisatie in Groningen

· Anders

We zijn met spoed op zoek naar een Strategisch Advisuer / Plaatsvervangend Teamleider Control. De functie beslaat 32-36 uur per week, standplaats Groningen. De opdrachtduur is 12 maanden met maximaal twee keer een verlenging van 6 maanden.

Opdrachtomschrijving
Als Strategisch adviseur heb je de taak om ondersteuning te bieden aan de huidige Teamleider
Control bij het verder vormen van de financiële kolom/processen van de overheidsorganisatie in een planmatige aanpak. Daarnaast ben je plaatsvervangend Teamleider.

Daarbij zijn de volgende onderwerpen leidend:

 • Verdere vormgeving van bewaking monitoring, en rapportage over de resultaten en de financiële middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld aan de organisatie en de bijkomende samenwerking met het kerndepartement van BZK (financiën);
 • Als bruggenbouwer samen met de teamleider kunnen acteren in een complex werkveld (als opdrachtgever en opdrachtnemer) en het financiële raamwerk van de organisatie en het verder opbouwen en verbinden met de departementale systematiek van MinBZK (en overige ministeries) en opereert daarmee in een politiek bestendige omgeving;
 • Samen met de teamleider control en de senior controllers zorgdragen voor verdere adequate inbedding van de control functie in het primaire proces (bouwkundig versterken), o.a. bij het contract management, (financiële) procesbeheersing en invoering van het zogenaamde vier-ogen principe;
 • Mede inrichten van een interne control organisatie, o.a. het ontwikkelen van financieel mandaat, het inrichten van een inkoopapparaat, het vormgeven van een betaalfunctie;
 • Mede opbouw van een risico- en kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Als plaatsvervangend teamleider binnen het directieteam medeverantwoordelijk voor de financiële borging van besluitvorming.

Werkzaamheden

 • Kandidaat is de stevige sparringpartner voor zowel de teamleider als het hoofd Bedrijfsvoering waaronder de teamleider ressorteert en beschikt over zeer ruime managementvaardigheden op basis waarvan het lukt om strategisch (financieel) beleid te ontwikkelen, uit te dragen, draagvlak creëren, te verdedigen en bij belangentegenstellingen de weerstand op te heffen en te evalueren.
 • Kandidaat heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk, provinciaal en bovenal rijksniveau en weet deze inzichten effectief in te zetten in de interne en externe besluitvormingsprocessen.
 • Kandidaat ontwikkelt mede het kader voor de besturingsspelregels zoals deze voor het integrale management binnen de organisatie van toepassing worden en op basis waarvan afzonderlijke jaarplannen tot een consistente financiële begroting kunnen worden geïntegreerd.
 • Kandidaat is daarmee ook mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van formats waarmee reguliere budgetanalyses, begroting en financiële rapportages (stuurinformatie) kunnen worden opgesteld.
 • Kandidaat is analytisch zeer sterk en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en weet zijn professionele mening helder voor het voetlicht te brengen. Hij/zij durft zich onafhankelijk op te stellen in de gesprekken die worden gevoerd, gesteund door kennis en ervaring van het vakgebied. Dit maakt de kandidaat voor alle geledingen van de organisatie tot een stevige business partner.
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK