Terug naar site

Senior adviseur bedrijfsvoering

Interim opdracht bij de Rijksoverheid

· Anders

Voor het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid zijn wij opzoek naar een Senior Adviseur Bedrijfsvoering. Dit betreft een functie voor 36 uur per week. De opdracht is per 1 april tot en met het einde van het jaar, met optie op verlenging. De werklocatie is in Den Haag, maar er wordt veel vanuit huis gewerkt.

Opdrachtgever, directie PDV Kern van de directie, vormt het beleid rondom de Participatiewet, de gemeentelijke voorzieningen rond werk en inkomen, de gemeentelijke schuldhulpverlening en het armoedebeleid. De directie PDV draagt eraan bij dat alle burgers die een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling maximaal in hun kracht komen en blijven. Daarnaast maakt de directie beleid voor mensen die te maken hebben met schulden en daardoor niet zelf kunnen voorzien in het bestaan.

Context
In het kader van de Rijksincassovisie is er een overkoepelend programma Keten voor Derdenbeslag (KvD) ontstaan, bestaande uit twee programma’s. Eén programma om de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) te implementeren en een programma om de beleidsvoorbereiding en de stroomlijning van de Keten voor Derdenbeslag (SKD) vorm te geven. Het Ministerie van SZW is opdrachtgever voor de programma’s, die samen met de ketenpartners – de gemeenten, de Belastingdienst, het UWV, de SVB, de gerechtsdeurwaarders en enkele kleinere organisaties – worden uitgevoerd. Voor beide programma’s blijkt uit gedegen onderzoek dat een efficiënte toepassing van de beslagvrije voet en invulling van het coördinerend deurwaarderschap sterk zijn gebaat bij een gedigitaliseerde en geautomatiseerde uitwisseling van gegevens. Er bestaat grote samenhang tussen beide programma’s, voor beide trajecten moet informatie ontsloten worden bij grotendeels dezelfde bronnen. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1/1/2021 via een gefaseerd traject in werking getreden. Het implementatietraject loopt daarbij nog door gedurende 2021. De implementatie van de Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag staat gepland vanaf medio 2021, te beginnen met de implementatie van de zogenaamde routeervoorziening. Het vervolgens aansluiten van alle ketenpartijen op deze routeervoorziening zal enige jaren in beslag nemen. Inmiddels zien we dat voor beide trajecten een gemeenschappelijk informatiekundige keten ontstaat, die daarnaast ook nuttig kan zijn voor de schuldhulpverlening. In dat kader ontstaat er, analoog aan de keten van werk en inkomen, een nieuwe keten: de Keten voor Derdenbeslag. Voor de ondersteuning bij de sturing van het overkoepelende programma Keten voor Derdenbeslag zijn wij op zoek naar een programmacontroller.

 

Functie informatie

De programmacontroller werkt in opdracht van het programmamanagement KvD en rapporteert aan de programmadirecteur. De focus ligt in eerste instantie op het opzetten en onderhouden van het financial programmacontrol.


Belangrijke onderdelen van de functie zijn:

 • Het opstellen en onderhouden van de programmabegroting KvD.
 • Het monitoren van de uitputting en periodiek opstellen van financiële rapportages, inclusief advisering t.b.v. de programmadirecteur, opdrachtgever en stuurgroep.
 • Het consolideren van voortgangsrapportages van ketenpartijen.
 • Bewaken van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de
  deelketenprojecten.
 • Aanspreekpunt vanuit het programma KvD voor financiële zaken, met name richting het Ministerie van SZW.
 • Actief anticiperen op processen die spelen binnen de financiële kolom van SZW, waarbij tijdig inspelen op het leveren van de juiste input in het kader van de begrotings- en verantwoordingscyclus en de daarbinnen te onderscheiden fasen, zoals processen rond
  de eindejaarsmarge en de voorjaarsnota.
 • Het opstellen en onderhouden van de businesscase KvD, met balans in aandacht voor
  zowel baten als kosten. – Actief begeleiden van extern onderzoek naar maatschappelijke kosten/baten-analyse KvD. – Adviseren en formuleren van verbetervoorstellen over programma output in termen van programmaplannen, risico- en issuemanagement.

Wat wij vragen

 • Je beschikt over een afgeronde HBO of WO diploma op het gebied van financial control.
 • Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring als project- en programmacontroller.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met financiële processen binnen de Rijksoverheid.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de materie die gemoeid is met de Keten voor Derdenbeslag.
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden.

Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP- overeenkomst (uurtarief in overleg). Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week. De startdatum is 1 april tot en met het einde van het jaar, met optie tot verlenging.


Let op: De inschatting vanuit opdrachtgever is dat de ureninzet gedurende de looptijd van de overeenkomst zal zijn:

 • April – juni 36 uur
 • Juli – september 28 uur
 • Oktober – december (en eventuele opties tot verlenging) 16 uur
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK