Terug naar site

Senior adviseur

Implementatie bestuursakkoord

· Anders

We zoeken een senior adviseur die aan de slag wil bij een overheidsorganisatie voor de duur van 12 maanden. Je werkt ongeveer 36 uur per week in Groningen of vanuit huis in verband met de geldende maatregelen.

Opdrachtgever
In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werken we aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. De organisatie werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk. De opdracht valt onder het Bestuursakkoord programma team.

Het programma team Bestuursakkoord neemt de implementatie van het bestuursakkoord
binnen de organisatie in 2021 ten einde de uitvoering te versnellen op zich. In het versterkingsdossier
verschuift de focus van opname en beoordelingen naar ontwerp en realisatie (uitvoering). Als
gevolg van het akkoord is meer en intensiever afstemming nodig met bewoners en gemeenten. Er
moet balans worden gevonden tussen heldere kaders, efficiëntie/standaardisatie in processen en
onvermijdelijk maatwerk in de uitvoering. Processen, systemen, organisatie en lopende
verandertrajecten moeten worden uitgelijnd op de uitvoering van het akkoord.

Het organisatie & besturing team ondersteund in de organisatie inrichting, het operationaliseren
van herbeoordeling processen, het bepalen van de functies, neerzetten van de functieprofielen, in
de advies aanvraag en het onboarden van teams. Speelt een rol bij de verdere invulling van de
(externe/interne) governance/overlegstructuren en in deze verder te effectueren. Daarnaast richt
het zich op de organisatie ontwikkeling, leiderschap en gedragingen in de (nieuwe) organisatie.

Het implementatieteam creëert draagvlak, biedt structuur met een pragmatische
veranderaanpak en ondersteund andere werkstromen in succesvolle implementatie (link met
proces, typologie, uitvoeringsplanning, informatievoorziening/data, organisatie en communicatie).
Het team zorgt voor een afgestemde aanpak voor de verschillende milestones en voor
betrokkenheid, helpt in het faciliteren van kennis- en trainingssessies, juiste mate van go-live
support en meet de impact.

Opdracht en competenties
Als senior organisatie & implementatie adviseur zorg jij ervoor dat de governance/ overlegstructuren en organisatie inrichting gedetailleerd wordt uitgewerkt (o.a. functies, mandaat, taken en ophanging) en ondersteun je in het proces van goedkeuring en verdere uitrol richting de organisatie/teams. Pak je een rol bij de uitrol in leiderschap en gedrag. Ondersteun je in de implementatie activiteiten. Als adviseur weet je op de juiste manier te schakelen met de stakeholders/medewerkers, leg je makkelijk contact en kun je goed zelfstandig werken. Ben je communicatief vaardig en analytisch sterk. De sr adviseur organisatie & implementatie rapporteert aan de organisatie workstream lead en heeft een indirecte lijn met de implementatie workstream lead.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK