Terug naar site

Projectleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

De projectleider is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het versterkingsproject

· Projectleider

Omschrijving en doel van de functie
De Projectleider VTH is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen
voor het versterkingsproject. Hij/zij doet dit in opdracht van de projectmanagers van de
versterkingsprojecten en in nauwe samenwerking met de collega’s van team VTH. De projectleider
VTH organiseert het vergunningenproces, zorgt dat de benodigde informatie tijdig beschikbaar
komt, stemt af met de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Hij/zij bewaakt de doorlooptijd van
het proces van vergunningverlening, stuurt waar nodig bij en escaleert op het juiste moment
richting projectmanager als het proces dreigt te vertragen.

Activiteiten:

 • In samenwerking met projectmanager versterkingsproject bepalen welke vergunningen relevant zijn;
 • Inrichten van het passende proces richting tijdige vergunning verlening;
 • Organiseren van de juiste expertise (intern/extern) t.b.v. het verkrijgen van de vergunning;
 • Zorgdragen voor het aanleveren van de juiste documenten t.b.v. vergunningverlener;
 • Extern afstemmen met vergunningverlener (gemeente);
 • Bewaken van de doorlooptijd vergunningverlening;
 • Mede zorgdragen voor afstemming proces vergunningverlening en planning project;
 • Bijdrage leveren aan adequate (voortgangs)informatie vergunningen t.b.v. management

Gevraagde kwaliteiten
Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:

 • Minimaal afgeronde hbo-opleiding Bouwkunde, liefst aangevuld met certificaten bouw- en bestuursrecht;
 • Aantoonbare meerjarige ervaring (tenminste 5 jaar) met het zelfstandig uitvoeren van vergunningprocedures binnen een (publieke) uitvoeringsorganisatie.
 • Relevante ervaring (meer dan 5 jaar) in het gevraagde kennisgebied;
 • Je hebt oog voor bestuurlijke gevoeligheid en affiniteit met het lokaal bestuur;
 • Je kunt je goed inleven in belangen en perspectieven van anderen en weet deze bij elkaar te brengen;
 • Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Gericht op kwaliteit;
 • Besluitvaardig
 • Flexibel;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Integriteit;
 • Samenwerken
Meer weten over de opdrachtgever of de vacature? Neem contact met ons op.
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK