Terug naar site

Projectleider Vergunningen

Omgeving Hoogezand, Groningen

· Projectleider

We hebben een openstaande vacature voor 12 maanden, voor de functie van projectleider Vergunning voor 36-32 uur per week.

Opdrachtgever

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt de opdrachtgever aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. De opdrachtgever werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Afdeling Ontwerp

De afdeling Ontwerp is verantwoordelijk voor de voorbereiding van een door de gemeente te nemen versterkingsbesluit in het kader van de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het versterkingsbesluit is onder andere gebaseerd op het normbesluit, de aanvullende wensen van bewoners en de gemeenten, de vereiste vergunningen, subsidies, etc. Deze afdeling treft tevens alle voorbereidingen voor de realisatie van de versterkingsbesluiten. De afdeling Ontwerp heeft drie teams: Projectmanagement, Techniek en Conditionering.

Team Conditionering

Team Conditionering zorgt voor de juiste externe condities ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van versterkingsprojecten. Zodanig dat de externe omgeving van het project niet belemmerend werkt op een vlotte doorlooptijd van versterkingsprojecten. Het team is verantwoordelijk voor:

 • het tijdig verkrijgen van de juiste vergunningen voor de projecten in voorbereiding;
 • het organiseren van de juiste condities m.b.t. ecologische randvoorwaarden (natuurvrij maken);
 • omgevingsmanagement in brede zin waaronder afspraken met gemeenten over onder meer BLVC;
 • afspraken met derden zoals nutsbedrijven (kabels & leidingen).

Het team conditionering heeft daartoe diverse disciplines die gekoppeld worden aan de projectteams die de versterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering hebben.

Omschrijving en doel van de functie

De Projectleider vergunning is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het versterkingsproject. Hij/zij doet dit in opdracht van de projectmanager en in nauwe samenwerking met de collega projectleider en projectondersteuning. De projectleider vergunningen organiseert het vergunningenproces, zorgt dat de benodigde informatie tijdig beschikbaar komt, stemt af met de gemeenten respectievelijk uitvoeringsorganisatie VTH. Hij/zij bewaakt de doorlooptijd van het proces van vergunningverlening, stuurt waar nodig bij en escaleert op het juiste moment richting projectmanager als het proces dreigt te vertragen.

Plaats in de organisatie

De projectleider ecologie behoort tot het team Conditionering. Hij/zij wordt hiërarchisch en functioneel aangestuurd door de Teamleider Conditionering en geeft functioneel leiding aan de projectondersteuners in het team vergunningen.

Activiteiten

 • In samenwerking met projectmanager bepalen welke vergunningen relevant zijn;
 • Inrichten van het passende proces richting tijdige vergunning verlening;
 • Organiseren van de juiste expertise (intern/extern) t.b.v. het verkrijgen van de vergunning;
 • Zorgdragen voor het aanleveren van de juiste documenten t.b.v. vergunningverlener;
 • Externe afstemmen met vergunningverlener (gemeente en/of uitvoeringsorganisatie WO Deal;
 • Bewaken van de doorlooptijd vergunningverlening;
 • Mede zorgdragen voor afstemming proces vergunningverlening en planning project;
 • Bijdrage leveren aan adequate (voortgangs)informatie vergunningen t.b.v. management 

Gevraagde kwaliteiten

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kunnen toepassen van omgevings- en bouwrecht in vergunningenprocedures;
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met het zelfstandig uitvoeren van vergunningprocedures binnen een (publieke) uitvoeringsorganisatie.
 • Relevante ervaring (meer dan 10 jaar) in het gevraagde kennisgebied;
 • Ervaring met beoordelen stukken ten behoeve van aanvragen Omgevingsvergunning op ontvankelijkheid;
 • Je hebt oog voor bestuurlijke gevoeligheid en affiniteit met het lokaal bestuur;
 • Je kunt je goed inleven in belangen en perspectieven van anderen en weet deze bij elkaar te brengen;
 • Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Gericht op kwaliteit;
 • Flexibel;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Creativiteit;
 • Integriteit;
 • Netwerken;
 • Samenwerken;
 • Adviesvaardigheden;

Wat wij je aanbieden?

 • Duur opdracht: 12 maanden, startdatum 9 augustus
 • Uren: 36, maar 32 uur is ook mogelijk
 • Waar: standplaats Hoogezand
 • Detachering is mogelijk 
 • BBRA-schaal: 11

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@work@projects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK