Terug naar site

Projectleider Riskmanagement

Omgeving Utrecht

· Projectleider

Wij zijn op zoek naar een Projectleider die een waardevolle bijdrage kan leveren aan het inrichten van het ‘in-control-proces’.

Functieomschrijving
Om tot betere resultaten te komen, wil het Directoraat-generaal Toeslagen meer inzicht in de mate van interne beheersing en risico’s, zodat het lerend vermogen van de organisatie wordt vergroot en er gerichte verbeteractiviteiten in gang kunnen worden gezet. `In control’ zijn zorgt ervoor dat de doelen van Toeslagen op een doelmatige en rechtmatige manier kunnen worden gerealiseerd. Het zorgt voor meer voorspelbaarheid bij de uitvoering van processen en maakt de kans op incidenten en fouten kleiner. In control zijn betekent niet dat er niets mis gaat of kan gaan, wel dat fouten zoveel mogelijk worden voorkomen en bewust van fouten geleerd wordt. Het aantoonbaar maken van het ‘in control zijn’ stelt de organisatie in staat om bewuster met risico’s om te gaan.

Binnen het Directoraat-generaal van Toeslagen wordt de regie over het `In control’-proces voor de verschillende directies uitgevoerd door de in oprichting zijnde stafdirectie Control en Risk.

De Directie Toeslagen zoekt een projectleider die binnen de Directie dit proces kan inrichten onder regie van de stafdirectie Control en Risk. In deze functie breng je risico’s en beheersmaatregelen van de belangrijkste processen in kaart , zorg je voor de organisatorische inrichting dat de proces- en risicoanalyses structureel uitgevoerd gaan worden en help je de noodzakelijke beheersing te versterken. Je maakt een plan van aanpak, adviseert de procesverantwoordelijken in de organisatie bij de opzet, uitvoering en resultaat van hun plan gericht op de passende interne beheersing en zorgt ervoor dat dit tot stand komt. Je werkt toe naar het door de directie afgeven van een Internal Control Statement. Je werkt samen met het team Planning, Finance en Control van de directie, en je zorgt dat de Directie goed aansluit op het gevraagde risicomanagement en `in-control’-proces van het Directoraat-generaal. We zoeken in jou een collega die uitvoering kan geven aan de opdracht en het kader van de stafdirectie Control en Risk. Je hebt kennis van risicomanagement, je kunt risicosessies passend begeleiden, je bent in staat om noodzakelijke beheersmaatregelen te duiden in de complexe processen van Toeslagen, je hebt organisatietalent, en je kunt projectmatig werken.

De organisatie
Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslagen aan. Dat kan huur-, zorg-, en/of kinderopvangtoeslag zijn, of het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger. Hierbij vinden we de menselijke maat belangrijk. Dat wil zeggen dat we individuele feiten en omstandigheden van burgers meer kunnen meenemen in de besluitvorming, maar ook in de professionele ruimte van de medewerkers.

De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.


Directie Toeslagen vernieuwt haar organisatie. Deze vernieuwingsopdracht zit nog in de opstartfase en heeft betrekking op de organisatie als geheel. Dit betekent dat er nog veel zaken ontwikkeld worden waarvan de impact op het proces nog onduidelijk is. Deze situatie vraagt van jou dat je makkelijk met veranderingen kan omgaan, initiatief neemt en makkelijk structuur kan aanbrengen.
Het team Planning, Finance en Control (PFC), is onderdeel het Bureau Directeursondersteuning bij Toeslagen. Het team is verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen en jaarverslagen en andere in- en externe periodieke en ad hoc-rapportages en verantwoordingen, het verzorgen van de inbreng van de directie Toeslagen in het opstellen van (jaar )plannen, budget, begroting en formatie van het directoraat-generaal, en het opstellen en analyseren rapportages (zoals o.a. voor HR- en formatiebepalingen). Daarnaast behoort het monitoren en toetsen van de realisatie van plannen en besluiten, het constateren en signaleren van (mogelijke) afwijkingen en risico’s, het onderzoeken en analyseren van (mogelijke) afwijkingen en het formuleren en laten agenderen van voorstellen en adviezen voor bijsturing en/of aanpassing binnen de directie tot het takenpakket van dit team. Advisering aan het managementteam van de Directie Toeslagen is een belangrijke taak van dit team.
 
Functie-eisen
•Een WO-diploma op het gebied van accountancy of bedrijfseconomie of vergelijkbaar, waarin riskmanagement onderdeel van is. Het is een pré als je een RA, RC of RE titel hebt
•Meerjarige ervaring met het opzetten en uitvoeren van risico-assessments, de werking van de administratieve organisatie en het vertalen daarvan naar een beheersplan en de definiëring van passende beheersmaatregelen.
•Ervaring met het uitwerken en begeleiden van interne controles en het vertalen van de uitkomsten hiervan naar adviezen voor het management.
•Je hebt een goede kennis van organisatieveranderings-, inrichtings-, en procesprincipes, bij voorkeur binnen processen rondom bedrijfsvoering.
•Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement in vergelijkbare processen
•Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kan met verschillende doelgroepen goed communiceren
•Ervaring met klantgerichte dienstverlening bij de Rijksoverheid en je hebt bij voorkeur kennis van de processen en de organisatie van de Belastingdienst en of Toeslagen.
•Je werkt procesmatig, ziet overal kansen, hands-on mentaliteit en zorgt dat je werkwijze en relevante overwegingen navolgbaar zijn.
•Je bent organisatiesensitief, kunt goed netwerken, plannen en organiseren en je weet te overtuigen.


Competenties
•Analyseren
•Bestuurlijke sensitiviteit
•Flexibiliteit
•Initiatief
•Klantgerichtheid
•Samenwerking
•Omgevingsbewustzijn
•Plannen en organiseren
•Resultaatgericht
 
Wat vind je nog meer belangrijk?
In deze functie lever je een bijdrage aan de vernieuwing en kwaliteit van de Directie Toeslagen. Je hebt het overzicht over de processen, projecten en besluitvorming rondom riskmanagement, kunt snel schakelen in de organisatie, bent gewend te werken met deadlines en met het gegeven dat veel mensen iets van je willen. Het werk organiseer je volgens een duidelijk plan en je vindt praktische oplossingen. Je krijgt energie van het geven van professionele ondersteuning aan jouw collega’s.
 

Vanzelfsprekend ben je een integer persoon en weet je als geen ander de verbinding met diverse partijen tot stand te brengen en te onderhouden, zowel binnen als buiten de organisatie. Verder heb je zelfkennis, ben je aanspreekbaar en beschik je over presentatievaardigheden. Je kunt zelfstandig werken. Tot slot heb je inzicht in de politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Wat wij je aanbieden

Dit betreft een functie voor 32-36 uur per week. Het gaat om een tijdelijke aanstelling/arbeidsovereenkomst voor een half jaar. De startdatum is 1 mei 2021.
Salaris in overleg, afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband.

 

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@workatprojects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK