Terug naar site

Projectleider

Kun jij direct aan de slag als projectleider?

· Projectleider

Het betreft hier een tijdelijke opdracht van 12 maanden. We zijn met spoed op zoek naar een projectleider voor een versterkingsproject bij een overheidsinstelling met standplaats Den Haag. Er zijn opties om (deels) vanuit huis te werken.

Omschrijving en doel van de functie
De Projectleider is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project, waaronder begroting,
financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing,
projectbewaking, kwaliteit en planning ter realisatie van de in de projectopdracht opgenomen te
versterken gebouwen, samen met de gebiedsmanager voor informatie naar de bewoner.


Plaats in de organisatie
De Projectleider behoort tot het team Projectleiding. De Projectleider wordt hiërarchisch en
functioneel aangestuurd door de Teamleider Projectleiding en geeft functioneel leiding aan de leden
van de onder hem vallende projectteams.


Activiteiten

 • Realiseren van versterkingsbesluit op het pand of cluster van panden die onder het project valt.
 • Zorgen dat de juiste mensen betrokken worden bij het project.
 • Rapporteren over de voortgang en realisatie van project.
 • Verantwoordelijk voor het opbouwen en de bemensing van de projectorganisatie en het tijdig aanhalen van specialisaties.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van plannen van aanpak met ramingen of begrotingen voor de intentie-, initiatief- en uitvoeringsfase van projecten zodat zij vastgesteld kunnen worden.
 • Verantwoordelijk voor een of meerdere projecten.

Ten aanzien van de genoten opleiding en de (werk-) ervaring gelden de volgende eisen:

 • WO werk- en denkniveau en een relevante afgeronde WO-opleiding.
 • Relevante ervaring in complexe projecten/programma’s en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Aansturen van samengestelde projecten/programma’s.
 • Aantoonbare ervaring met sturen op resultaten en uitvoeringsprojecten.

De medewerker heeft daarnaast kennis van en inzicht in:

 • Projectmanagement; programmamanagement.
 • Onderhandelen, managementvaardigheden, bedrijfsvoering (financieel en informatievoorziening), risicomanagement, risicoanalyse.
 • Opereren in politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Inkoop- en contractmanagement.
 • Financieel projectmanagement.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

 • aansturen-groep
 • bestuurssensitiviteit
 • creativiteit
 • integriteit
 • motiveren
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen-en-organiseren
 • reflecteren op eigen handelen
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
Kun je jezelf vinden in bovenstaande? Neem dan snel contact met ons op.
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK