Terug naar site

Operationeel Projectleider Heft/EI

Openstaande vacature omgeving Hoogezand, Groningen

· Projectleider

We hebben een openstaande vacature bij een overheidsorganisatie voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 12 maanden.

Opdrachtgever

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt de organisatie aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. De organisatie werkt hiervoor samen met de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk.

Programma Heft in eigen hand/Eigen Initiatief

Het aardbevingsgebied in Groningen vraagt om een publieke regie op en uitvoering van versterkingsmaatregelen Sinds 2016 kent de organisatie een specifiek programma, Heft in eigen hand (HEFT), als pilot die vervolgens in het programma Eigen Initiatief (EI) is voorgezet. Het programma HEFT/EI is een maatwerkprogramma. Bewoners konden zich hiervoor aanmelden. Inmiddels kent het programma 272 adressen waar een versterkingsopgave ligt. Aan het programma worden geen nieuwe adressen meer toegevoegd. De opgave per adres is vaak groot, van het doorvoeren van uitgebreide versterkingsmaatregelen tot sloop/nieuwbouw van het pand. Ook uitkoop is een optie.

De particuliere woningbezitter fungeert daarin als opdrachtgever, in enkele gevallen hebben bewoners zich gezamenlijk aangemeld. De bewoner/eigenaar maakt voor de uitvoering van zijn project gebruik van financiële middelen die vanuit de organisatie beschikbaar worden gesteld (via een depotovereenkomst en/of een subsidieregeling (nog in ontwikkeling)). Het team van projectleiders HEFT/EI omvat 10 fte, aangevuld met projectondersteuning en maakt deel uit van de afdeling Realisatie. Het team valt hiërarchisch onder het afdelingshoofd Realisatie. Functionele sturing van het team vindt plaats door de projectmanager Heft/EI.

Opdrachtomschrijving

De projectleider Heft/EI organiseert en stuurt het gehele traject van versterkingsmaatregelen aan de woning. Dat traject omvat opname, beoordeling, vaststelling van de te nemen versterkingsmaatregelen volgens de geldende NPR, uitwerking richting plan van aanpak, uitvoering en oplevering. Hij richt het proces in, begeleidt en coacht de particuliere woningbezitter tijdens dit proces. Hij borgt het project op inhoud, maakt en bewaakt een planning, raamt het bouwkundige budget en treedt namens de bewoner/eigenaar op als projectleider. Daarbij betrekt hij deskundigen zoals constructeur, architect en aannemer en stuurt deze aan. Hij zorgt ervoor dat de bewoner/eigenaar als particulier opdrachtgever die rol kan nemen door deze deskundig te begeleiden en adequaat van passende informatie te voorzien. De bouwbegeleider vormt de verbinding tussen de bewoner/eigenaar en de organisatie (met de projectmanager Heft/EI als eerste aanspreekpunt). Hij zorgt dat de organisatie volledig is aangehaakt gedurende de verschillende fasen van het project. Naast de genoemde projectmanager Heft/EI zijn dat kostendeskundigen, medewerkers control en management relevant voor kaderstelling en besluitvorming.

De projectleider Heft/EI:

• Is als projectleider in staat in opdracht van particulieren te opereren en hen vertrouwen te geven in de correcte afhandeling van het bouwproces in relatie tot de rechten en plichten van de organisatie als publieke opdrachtgever;

• Is in staat om, binnen de kaders versterken, de belangen van de particulier als opdrachtgever te wegen met de belangen van de organisatie als verstrekker van middelen;

• Spreekt de taal van de bouw, weet wat er inhoudelijk nodig is om versterkingsprojecten op te zetten. En kan dit ook aan niet deskundige particuliere opdrachtgevers duidelijk maken;

• Maakt (on)mogelijkheden duidelijk, maakt daarover heldere afspraken, legt deze vast en stuurt daarop;

• Luistert actief, vraagt door en vat klantbehoeften samen en houdt in het handelen rekening met de klantbehoeften;

• Kan zelfstandig benodigde versterking aan de woning in kaart (laten) brengen en vertalen naar een programma van eisen en plan van aanpak, inclusief budgetvoorstel;

• Is in staat om inhoudelijke informatie vanuit het project te analyseren en om te zetten in gevraagde fasedocumenten, kostenramingen, risicoananalyses en contracten met derden;

• Maakt de informatie voor betrokken partijen toegankelijk en begrijpelijk;

• Realiseert voortgang en kwaliteitscontrole en rapportages over de beheertoestand van vastgoed en levert adviezen over de te nemen maatregelen;

• Stemt plannen, producten, adviezen en beheermaatregelen af met betrokken partijen en ketenpartners, waaronder gemeenten;

• Legt verbanden tussen gegevens en informatie en signaleert ontbrekende informatie; weet risico’s en consequenties van beslissingen in te schatten;

• Anticipeert op ontwikkelingen en handelt daarnaar;

• Is zich bewust van regels en verschillende posities, gevoeligheden en krachtenvelden rondom de problematiek in Groningen als gevolg van de gaswinning en handelt daarnaar.

Wat vragen wij:

• HBO werk- en denkniveau en een achtergrond op het gebied van bouwkunde.

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in vergelijkbare functie(s);

• Ervaren en succesvol met het werken in opdracht van particulieren;

• Bekend zijn met financiële aspecten van bouwprojecten zoals de bouwkosten, hypotheekwaarde, taxatie;

• Bekend zijn met de AWK methodiek;

• Communicatieve scherpte, creativiteit in oplossingen en transparantie in stijl van werken;

• Beschikking over een sterk empatisch en oplossend vermogen;

• Beschikt over rijbewijs en auto;

• Inzet in voorkomende gevallen ook buiten kantooruren.

De medewerker beschikt over de volgende competenties:

• Plannen en Organiseren

• Resultaatgerichtheid

• Overtuigingskracht

• Empatisch vermogen

• Organisatiesensitiviteit

• Voortgangscontrole

• Communicatieve vaardigheden

• Creativiteit

Wat wij je aanbieden:

Dit betreft een opdracht voor 32- 36 uur per week. De startdatum is in overleg zo spoedig mogelijk, voor een periode van 12 maanden.

BBRA-schaal : 11

Dit is een tijdelijke vacature voor een periode van 12 maanden.

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@work@projects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK