Terug naar site

Medior Begeleider/Adviseur implementatie Vraagspecificatie

Omgeving Den Haag/vanuit huis

· Anders

De opdrachtgever

De organisatie is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland; met onder andere gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen.

De directie Transacties en Projecten (T&P) is binnen de organisatie de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt en draagt zorg voor de geplande mutaties in de portefeuille. Binnen de directie Transacties en Projecten werkt de afdeling Architectuur en Techniek (A&T) samen met de afdeling Inkoop- en Contractmanagement (ICM) aan de ontwikkeling van een nieuw model vraagspecificatie. Het basismodel met bijbehorende bibliotheek is nu af en dient geïmplementeerd te worden. Bij deze implementatie hoort het bekend stellen van de bedoeling van het model, de werking ervan en op welke wijze medewerkers er mee kunnen dan wel dienen te werken. Informatiesessies en projectbegeleiding is noodzakelijk om de medewerkers, maar ook marktpartijen op weg te helpen met dit nieuwe model.

Project ‘Programma Technisch Management’

Het nieuwe model vraagspecificatie (VS) maakt deel uit van het programma Technisch Management. Het model kent twee pijlers;

 • Een integrale, heldere en eenduidige vraag naar de markt, als basis voor een goede samenwerking
 • Inrichting van een functionele vraag naar de markt, met het doel om ruimte te bieden aan hedendaagse of innovatieve oplossingsrichtingen.

Om goed met het nieuwe model vraagspecificatie te kunnen werken dienen alle betrokken medewerkers meegenomen te worden in het model, met het doel de vraag/behoefte op een eenduidig, integraal en functioneel te specificeren. De organisatie wil als partner voorspelbaar, offensief, resultaatgericht en slagvaardig zijn. A&T levert hieraan een bijdrage aan door inzet op verdere professionalisering van het technisch management. Het nieuwe model vraagspecificatie is mede ontwikkeld met op oog op het vergroten van de inzet van de markt en het borgen van de professionele positie als partner in de richting van de markt.

In april 2021 is een nieuw ontwikkelde Vraagspecificatie met een daarbij behorende toolkit geïntroduceerd. In deze toolkit wordt informatie aangetroffen die helpt om met deze nieuwe werkwijze een vraagspecificatie in te richten. Echter een online beschikbare toolkit is onvoldoende om de implementatie succesvol te laten verlopen. In de volgende fase zullen de adviseurs, experts en projectmedewerkers middels ‘training on the job’ begeleid worden.

De organisatie zoekt daarom een begeleider van de implementatiesessies en een adviseur op diverse overdrachtsmethoden, die deze nieuwe werkwijze doelgericht in gang zet en de implementatie van het nieuwe model succesvol af rond. De adviseur ont-zorgt in de vorm van de organisatie en begeleiding van werksessie en informatiebijeenkomsten en adviseert het ontwikkelteam VS in de te nemen stappen ten behoeve van het in de breedte meenemen en begeleiden van medewerkers en teams die met de nieuwe werkwijze te maken krijgen. Deze adviseur informeert en begeleid (zo nodig) marktpartijen die voor het eerst met de nieuwe vraagspecificatie in aanraking komen.

Opdrachtomschrijving

Implementatie van het nieuwe model Vraagspecificatie. Goede implementatie heeft als resultaat dat medewerkers die bijdragen aan de totstandkoming van een vraag naar de markt, kennis van en ervaring met het nieuwe model opdoen. Zodat op termijn deze medewerkers een vraagspecificatie eenduidig, leesbaar en herkenbaar, conform een afgesproken structuur in richten. Doelstelling is dat de ambitie, beoogde kwaliteit, de technische- en proceseisen in een helder contract (de vraagspecificatie) naar de markt wordt gebracht. Dit is een logisch vervolg op de verouderde Model Uitvraag Specificatie, waardoor de organisatie ook naar de toekomst het professionele opdrachtgeverschap voortzet.

Samengevat gaat het om de implementatie en borging Vraagspecificatie, bestaande uit 3 onderdelen:

 1. Begeleiding projectteams met het nieuwe model vraagspecificatie i.r.t. het functioneel specificeren. Hoe richt men een leeg model in met inzet van een bijbehorende bibliotheek;
 2. Organiseren en begeleiden informatiebijeenkomsten Vraagspecificatie binnen de organisatie, afgestemd op werkwijze T&P en op termijn de 2.0 versie, één werkwijze;
 3. Organiseren en begeleiden informatiebijeenkomsten met marktpartijen.

Beoogde resultaten

 • Het zelfstandig kunnen inrichten van een Vraagspecificatie op hoofdlijnen door de Technisch Manager;
 • Het zelfstandig inrichten van een Vraagspecificatie vanuit de eigen discipline doormedewerkers;
 • Ervaring hebben opgedaan vanuit de vraagspecificatie met technisch- raakvlakkenmanagement, het inrichten van een integrale uitvraag door TM’ers en medewerkers;
 • Inzet van de ontwikkeling van: een oplossingsgerichte uitvraag naar functionele uitvraag;
 • Bekendheid geven aan de nieuwe Vraagspecificatie bij marktpartijen en het organiseren en begeleiden van informatiebijeenkomsten voor marktpartijen.

Rol kandidaat

De begeleider en implementatie adviseur werkt in opdracht van het ontwikkelteam Vraagspecificatie en brengt advies uit aan het MT lid A&T (portefeuillehouder ontwikkeling Vraagspecificatie) en in geval van raakvlakken met het programma professionalisering Technisch Management, de programmamanager Technisch Management.

 • Hij/zij moet goed zelfstandig kunnen werken en snel de weg kunnen vinden in grotere organisaties.
 • Hij/zij is een teamplayer en kan goed een junior aansturen.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een tactisch plan voor gedragsverandering.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de projectbegeleiding en de aansturing van de junior in de organisatie van de projectbegeleiding.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de interne begeleiding en communicatie in het kader van de implementatie van de Vraagspecificatie, bestaande uit zowel online- als offlinecommunicatie (bijeenkomsten faciliteren en/of het gesprek aangaan), dan wel inzet van vormen van (gedrags- en verander-methoden) ten behoeve van de implementatie van de Vraagspecificatie met bijbehorende werkwijze. Hij/zij stuurt de junior aan in het zelfstandig oppakken van onderdelen in deze.

De kandidaat neemt een adviserende en zelfstandig uitvoerende rol op zich. Kandidaat werkt een tactisch plan uit en stemt deze af met de programmamanager. Kandidaat zoekt met de junior intern de samenwerking en afstemming op met stakeholders (zoals afdeling communicatie,technisch managers, projectleiders, andere betrokkenen).

Eisen & wensen

 • Kandidaat beschikt over een werk en denkniveau op minimaal WO-niveau. 
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectbegeleider of aansturing van projecten
 • Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré
 • Ervaring/affiniteit met het werken in een bouwtechnische omgeving

Wat wij je aanbieden?

 • Duur opdracht: 12 maanden, startdatum (z.s.m) in overleg
 • Uren: deze functie wordt tegelijk uitgevraagd met een junior ook voor 0,5 fte (18 uur).
 • Waar: standplaats Den Haag/vanuit huis
 • Detachering is mogelijk 
 • BBRA-schaal: 12

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@work@projects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK