Terug naar site

Financieel manager

Per direct!

· Anders

We zijn op zoek naar een Financieel manager Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Beheerautoriteit voor 24 uur per week. De opdracht is per direct tot en met 31 december 2022. De werklocatie is in Den Haag, maar vooralsnog wordt er veel vanuit huis gewerkt.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Overal ter wereld staan de Nederlandse boeren en vissers bekend om goed, betaalbaar en veilig voedsel. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit wil de internationale kop positie van de agrarische sector verstevigen en natuur en landbouw nog meer met elkaar verbinden en tegelijkertijd de economische positie van de boeren verbeteren.

Functie informatie

 

Financieel manager Programma naar een Rijke Waddenzee
• Aanspreekpunt voor programmamanager PRW voor financiële zaken;
• in overleg met programmamanager PRW de inhuur van externen regelen voor de komende periode van het programma;
• begeleiden strategietrekkers PRW bij hun opdrachtformulering (uitvraag);
• indienen aanvragen via de aanvraagformulieren van Inkoopplein B73;
• volgen en begeleiden van de aanvragen;
• organiseren en begeleiden van de facturering van bijdragen van derden aan het programma;
• contact onderhouden met LNV/FEZ/ADR (o.a. beleidscontrol en control) namens DGNVLG;
• volgen van de uitputting van het programmabudget en tijdig bijsturen;
• verantwoording afleggen van de programma uitgaven (via bijdrage aan Jaarverslag PRW);
• bijdragen aan de PRW-begroting 2019 e.v.;
• intern overleg met het kernteam PRW over financiële aangelegenheden van het programma en vanuit LNV/FEZ.
• Afstemming financiële zaken rond de Waddenzee met netwerk partners.Project Controller Life_IP Delta• Aanspreekpunt voor projectmanager LNV Eu-subsidie Life_IP_Delta voor financiële zaken.;
• in overleg met projectmanager Life_IP_Delta de inhuur van externen regelen;• indienen aanvragen via de aanvraagformulieren van Inkoopplein B73;
• volgen en begeleiden van de aanvragen;
• organiseren en begeleiden van de facturering van bijdragen van derden aan het project;
• contact onderhouden met LNV/FEZ/ADR (o.a. beleidscontrol en control) namens DGNVLG;
• volgen van de uitputting van het projectbudget en tijdig bijsturen;• Opstellen van voortgangsrapportages.
• verantwoording afleggen van de project uitgaven (via Eu-verantwoording);
• Aanleveren en het borgen van financiële documenten op een tijdig en adequate manier conform de Eu-norm.
• bijdragen aan de begroting 2019 e.v.;
• intern overleg met het projectteam Life_IP_Delta over financiële aangelegenheden van het programma.
• intern overleg met het kernteam Life_IP_Delta over financiële aangelegenheden van het programma. Tekst wordt vervolgd in het volgende tekstvak ‘Achtergrond opdracht’.

Project Controller Prowad
• Aanspreekpunt voor projectmanager Prowad Eu-subsidie Interreg (North Sea Region) voor financiële zaken.;
• in overleg met projectmanager Prowad de inhuur van externen regelen voor de komende periode van het programma;
• indienen aanvragen via de aanvraagformulieren van Inkoopplein B73;
• volgen en begeleiden van de aanvragen;
• organiseren en begeleiden van de facturering van bijdragen van derden aan het project;
• contact onderhouden met LNV/FEZ/ADR (o.a. beleidscontrol en control) en met namens DGNVLG;
• volgen van de uitputting van het projectbudget en tijdig bijsturen;• Opstellen van financiële voortgangsrapportages.
• verantwoording afleggen van de project uitgaven (via Eu-verantwoording);
• Aanleveren en het borgen van financiële documenten op een tijdig en adequate manier conform de Eu-norm.
• bijdragen aan de begroting 2019 e.v.;
• intern overleg met het projectteam Prowad over financiële aangelegenheden.
• intern overleg met kernteam Prowad over financiële aangelegenheden van het programma.
• Ondersteuning bieden in het digitale Online Monitorings systeem.

Beheerautoriteit Waddenzee: opdrachtverlening en financiele administratie Moet zelfstandig het financiële programma en projectmanagement kunnen doen, incl. organiseren opdrachtverlening en financiële verantwoording van het programma-project. Daarnaast ruime ervaring met EU-verantwoordingen, en Oracle systeem met in het bijzonder inkoop, betaling en verkoop binnen LNV-EZK

Wat wij vragen

  • Je kan goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau
  • Je hebt kennis van EU-verantwoordingen (o.a. Life-IP en Interreg)
  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding
  • Je hebt kennis van EBS oracle – ERP systemen

Competenties

  • gestructureerd
  • analytisch
  • Betrokken
  • besluitvaardig
  • verbindend
Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK