Terug naar site

Coördinator kennisborging zaakbegeleiding

Omgeving Groningen

Wij zijn op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie Coördinator kennisborging zaakbegeleiding (36/32 uur) in de omgeving Groningen. Het gaat om een tijdelijke functie van 10 maanden zonder optie voor verlenging.

Rol coördinator kennisborging zaakbegeleiding
De coördinator kennisborging is, samen met de collega coördinatoren, verantwoordelijk voor het
informeren van de organisatie en zaakbegeleiders over actuele zaken, inhoudelijke zaken en processen. Je stemt met de andere coördinatoren de taakverdeling af en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de functie. Je doet verbetervoorstellen voor werkwijzen en als dat nodig is verzamel je informatie bij ketenpartners. Daarnaast heb je ook inzicht in praktische zaken als de planning en je kent de wegen in de organisatie om zaken af te spreken en te borgen. Je bent het aanspreekpunt voor zaakbegeleiders en zorgt voor een antwoord op hun inhoudelijke vragen.
 

Rol zaakbegeleider
Als zaakbegeleider (ZB) begeleid je de bewoner vanaf het moment dat deze een schadevergoeding
heeft aangevraagd totdat er een beoordeling met betrekking tot de schade heeft plaatsgevonden. Je
laat het proces goed verlopen voor de bewoner door als contactpersoon op te treden vanuit het
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Doelen:

1. Uniform en actueel werken binnen Zaakbegeleiding;
2. Ontzorgen van Zaakbegeleiding;
3. Ontzorgen management op inhoudelijke zaken.

Wat doe je in deze rol:
Je bent in staat om in- en externe signalen te herkennen, te onderzoeken, informatie op te halen
binnen de afdeling, ketenpartners te betrekken en samen concrete procesverbeteringen door te voeren. Hierbij neem je het voortouw binnen de groep Coördinatoren op het gebied van het implementeren van Continu verbeteren en het verder professionaliseren van Kennisborging.
 

Verder:
• Je bent een ketendenker en in staat concrete werkafspraken en SLA’s te maken, borgen en op te
volgen;
• Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van continu verbeteren (werken met PDCA);
• Je werkt planmatig en gestructureerd en weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
• Je vindt de aansluiting met andere afdelingen en bent in staat de onderlinge samenwerking te
bevorderen;
• Je hebt goede afstemming in de keten over de vertaling van signalen naar bruikbare en praktische
informatie voor zaakbegeleiders (klantsignalenrapportage e.a.);
• Je bespreekt veelvoorkomende signalen met de opleiders/coaches in het kader van kwaliteitsborging en opleiden;
• Je werkt nauw samen met de andere coördinatoren binnen KCDV;
• Je informeert de stakeholders op voorhand over een eventuele taakverdeling en verandering in
werkzaamheden;
• Je bedient klantgericht, je haalt en brengt informatie;
• Je signaleert trends/signalen van buiten en knelpunten in werkprocessen en doet verbetervoorstellen en stemt deze af binnen ZB en in de keten;
• Je denkt actief mee in de keten, zodat er realistische en gedragen besluiten worden genomen en
Zaakbegeleiding goed vertegenwoordigd is;

Organisatie

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er
schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en
ondernemers in het gebied.
 

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade
Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het
Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.
Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de
gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Eisen

Werkervaring en -denkniveau
• Werkervaring in soortgelijke functie

• Ervaring in een complexe werkomgeving, omgeving met meerdere stakeholders

• Ervaring met advisering aan management

• Ervaring met operationele coordinatie, maar tevens kunnen schakelen in ontwikkelingen en projecten

Opleiding en kennis
• HBO/ WO (relevante opl.: financieel/ economisch, documentatie en informatievoorziening)

Overige vereiste kennisgebieden

• Affiniteit met het Groninger gasdossier

• Ervaring in ambulante functie

• Ervaring met het werken in een uitvoeringsorganisatie (productie of uitvoeringsketen)

Wensen
Gewenste competenties

• Samenwerken en resultaatgericht

• Analytisch en kritisch

• Zelfstartend

• Proactief en initiatief

• Stressbestendig en nuchter

Aanvullende kennis

• Relevante werkervaring binnen een grote organisatie

Overige functiewensen

• Prijs-kwaliteit verhouding in balans tot ervaring en expertise

• In staat kennis en werkwijze over te dragen aan reeds zittende coördinatoren

Wat wij je aanbieden

Dit betreft een functie voor 36/32 uur per week. Het gaat om een tijdelijke aanstelling/arbeidsovereenkomst voor 10 maanden zonder optie voor verlenging. De startdatum is donderdag 15 april 2021. Gewenste einddatum maandag 31 januari 2022.
Salaris: Conform ROK
Extra: Werk vanuit huis mogelijk, door de Coronamaatregelen werkt IMG hoofdzakelijk vanaf huis.

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@workatprojects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK