Terug naar site

Assistent-Projectleider Realisatie Regio Noord-West

Omgeving Utrecht

· Projectassistent

Wij zoeken assistent- projectleider realisatie regio Noord-West voor een periode van 24 maanden voor 36 uur per week.

Organisatie & directie 

De organisatie is een van de grootste opdrachtgevers in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij de organisatie werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Directie Vastgoedbeheer. Regio Noord-West, Team Projectrealisatie

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit een negental afdelingen met voor deze opdracht als meest relevante de afdelingen Assetmanagement, Realisatie Landelijk en de afdelingen Realisatie Regionaal Oost en West. De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. 

De afdeling Realisatie Regionaal West is (samen met de afdeling Realisatie Regionaal Oost) integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle panden die de organisatie in eigendom heeft of huurt. De voorraad panden is zeer divers: van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken, militaire terreinen, -vliegvelden en havens. Afdeling Realisatie

Regionaal West bestaat uit: sectie Noord-West (provincies Noord-Holland en Utrecht), sectie Zuid- West (provincies Zuid-Holland en Zeeland) en sectie CARIB (het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk).

De werkzaamheden worden verricht voor de Regio Noord-West (instandhoudingsprojecten en (nieuwbouw tot M€ 5 per project aan vastgoed in de provincies Noord-Holland en Utrecht). Deze regio is georganiseerd in 5 clusters met elk gemiddeld 28 medewerkers per team / cluster. Het Team Projectrealisatie bestaat uit ongeveer 25 medewerkers.

De kantoorlocatie van de Regio West bevindt aan de Jacobsstraat 16 in Utrecht.

Project:

Het projectmanagement binnen de Regio Noord-West van het Rijksvastgoedbedrijf.

Opdrachtomschrijving:

Je draagt als assistent-projectleider zorg voor de organisatie en beheersing van de activiteiten en processen voor de toegewezen “eenvoudige” projecten. Het betreft over het algemeen enkelvoudige vervangingen van installaties of bouwdelen met een overwegend scherp afgebakende scope en duidelijke kaders en vast omschreven opdrachten op primair werkterrein. Dat doe je door in afstemming met de projectmanager van het betreffende project, het bewaken van, het toezien op en het aansturen van de procesgang, zoals de engineering, de inkoop / aanbesteding, de bewaking van planningen, kosten en integrale kwaliteit. Als assistent-projectleider ben je voor de projecten uit je portefeuille de steun en toeverlaat voor de betreffende projectmanagers. Het onderhouden van interne en externe contacten die nodig zijn voor de projectvoering behoren tot je werkzaamheden. Je draagt onder leiding van een projectmanager zorg voor de projectgebonden informatie intern en extern het bedrijf. Je zult worden ingezet op meerdere projecten, ressorterend onder diverse projectmanagers. De maximale financiële omvang van de projecten bedraagt in beginsel rond de M€ 1,5. Je werkt nauw samen met objectmanagers, projectondersteuners en resourcemanagers van de Regio Noord-West. Je werkt met hen samen om ervoor te zorgen dat de juiste medewerkers aan je projecten worden toegewezen en dat zij optimaal voor het project worden ingezet. Zonder hier in detail in te gaan op de interne en externe procesgang, geef je sturing aan de volgende processtappen:

 1. Je toetst of projectopdrachten uitvoerbaar zijn en blijven.
 2. Analyse van projectopdrachten, programma’s van eisen, positie van projecten binnen een ruimer programma.
 3. Je levert input bij het opstellen van PID’s.
 4. Het organiseren en-of voeren van de interne overleggen die noodzakelijk zijn voor een vlekkeloze interne procesgang. Deze overleggen vinden voor een aanzienlijk deel plaats via ICT-middelen.
 5. Assisteren in de integrale projectvoering: inzet van schaarse resources, financiële en administratieve processen, inkoop en inzet van technische advies-capaciteit, begeleiding van de uitvoering, oplevering, laten verzorgen van revisies en afsluiting van een project.
 6. Binnen de kaders van je projectenportefeuille geef je functionele sturing aan de projectteamleden vanuit onder meer technische disciplines.

Competenties:

 1. Plannen en organiseren
 2. Resultaatgerichtheid
 3. Netwerken
 4. Organisatiesensitiviteit
 5. Motiveren
 6. Zelfontwikkeling

Eisen en wensen:

 • Een Hbo-diploma in één van de bouwtechnische vakgebieden of een bouwmanagementopleiding. Bovendien beschikt de aangeboden kandidaat over een Hbo-diploma en/of een certificaat op Hbo-niveau voor een projectmanagementopleiding.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met een functie als zelfstandig projectleider of assistent-projectleider bij een vastgoedbedrijf of ingenieursbureau.

Wat wij je aanbieden?

 • Duur opdracht: 24 maanden, startdatum in overleg (met optie voor verlenging)
 • Uren: 36 
 • Waar: standplaats Utrecht
 • Detachering is mogelijk 
 • BBRA-schaal: 9/10

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@work@projects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK