Terug naar site

Adviseur Omgeving - Bodem

Omgeving Amsterdam Zuid-Oost

· Anders

We hebben een openstaande vacature voor 12 maanden, voor de functie van Adviseur Omgeving-Bodem voor 12 uur per week.

Opdrachtomschrijving

De organisatie is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

De Nederlandse infrastructuur behoort tot de beste van de wereld. Als Adviseur Omgeving-Bodem  lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud hiervan. Jij gaat aan de slag bij het programma Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit is een groot programma met een hoog afbreukrisico op politiek-bestuurlijk en technisch-veiligheid kritisch gebied. Je zorgt voor sturing op de kwaliteit van jouw inhoudelijke expertise en inbreng op gebied van omgevingsmanagement in het werkproces aanleg en onderhoud. Zo zorg je ervoor dat Nederland ook in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar blijft.

De opdracht omvat de uitvoering van verkennende en eventueel daaruit volgende onderzoeken of acties ten behoeve van overtollig te stellen c.q. te ruilen gronden, voornamelijk t.b.v. natuurcompensatie, in het project A1A6, onderdeel van het programma SAA. De te onderzoeken gronden worden door geleverd aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) die ze vervolgens op de markt zet.

Voor natuurcompensatie betreft het 16 dossiers. De provincie staat voor een deel van de dossiers aan de lat om bodemonderzoek uit te voeren. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of deze bodemonderzoeken ook voldoende zijn voor de Staat om de gronden af te stoten. Daarmee is het de vraag voor 7 dossiers wat de rol van het project is met betrekking tot bodemonderzoek. Voor nu gaan we ervanuit dat de bodemonderzoeken ook door het project worden uitgevoerd. Daarnaast hebben we 9 dossiers waar het project zelf aan de lat staat om het bodemdossier compleet te maken. 

Daarnaast kan het zijn dat er beroep wordt gedaan voor eventuele andere dossiers voor het project A1/A6.

Samen met anderen

Naast een adviserende rol heb je ook een belangrijke taak om in samenwerking met diverse interne en externe partijen tot resultaten te komen. Het is dus belangrijk dat je goed kunt communiceren, samenwerken en schakelen. Je werkt namelijk in een project aan meerdere vraagstukken tegelijkertijd en hebt contact met allerlei verschillende partijen, met allemaal hun eigen belangen.

Elke dag beter

Je houdt je bezig met de ontwikkeling van het eigen vakgebied binnen de organisatie. Daartoe draag je onder andere bij aan richtinggevende standaarden voor het eigen vakgebied, stemt deze af en draagt ze voor aan belanghebbenden. Verder zorg je voor vormgeving van inhoudelijke afstemming met diverse stakeholders en voor het creëren van draagvlak voor oplossingen en resultaten.

Resultaatsgebieden

 • Opstellen vraagspecificaties ten behoeve van verkennende en indien van toepassing, aanvullende bodemonderzoeken, het afstemmen met de afdeling inkoop van SAA en het beoordelen van offertes betreffende bodemonderzoeken.
 • Het beoordelen en toetsen van (resultaten van) de uitgevoerde bodemonderzoeken.
 • Advies uitbrengen over de resultaten van bodemonderzoeken, met het oog op mogelijke bodemsaneringen, en het toepassen van grond en bouwstoffen. Adviseren en informeren van het projectteam.
 • In afstemming met de afdeling grondverwerving RWS opstellen van notities over de bodemgesteldheid ten bate van het overtolligstellingsdossier.
 • Het inschatten van risico’s in het proces en het kunnen bijsturen, bijvoorbeeld door het tijdig kunnen onderkennen van knelpunten, en kunnen (be)oordelen en handelen.
 • Voeren van afstemmingsoverleg met diverse partijen: de uitvoerende adviesbureau's, het bevoegd gezag m.b.t. bodemwetgeving, afdeling grondverwerving RWS en projectleider en bodemadviseur RVB.

Competenties

 • Plannen en organiseren
 • Zelfstandig
 • Communicatief, zowel schriftelijk als mondeling
 • Samenwerken
 • Analytisch

Wat wij je aanbieden?

 • Duur opdracht: 12 maanden, startdatum 1 september, met mogelijkheid tot verlenging
 • Uren: 12 uur
 • Waar: standplaats Amsterdam Zuid-Oost
 • Detachering is mogelijk 

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@work@projects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK