Terug naar site

Adviseur - afdeling schade Expertise en Herstel

Omgeving Groningen

· Anders

Opdrachtbeschrijving

De adviseur is een tactisch/strategisch adviseur en richt zich op een zeer complex onderwerp binnen de uitvoering en verantwoording van het schadeproces: het calculatiemodel. Het calculatiemodel is fundamenteel voor het bepalen van de hoogte van het schadebedrag. Het is de bedoeling dat deze adviseur in staat is onder andere verbeteringen in het proces te bedenken, uit te werken in een aanpassing begeleid met een notitie, dit te presenteren bij het MT en de commissie, alsook het begeleiden van de daadwerkelijke implementatie. Als adviseur ben je autoriteit op het vlak van bouwkosten in het het schadeproces zoals dat bekend is in Groningen. Als adviseur draag je er zorg voor dat je steeds in de positie bent om maatgevende adviezen te geven. Je bent een graag geziene collega binnen Schade Expertise en Afhandeling, bij de externe partijen, projectgroepen en het MT van de afdeling SEA. Je weet goed en nauw samen te werken met de collega's binnen de afdeling, zoals juristen, bestuursondersteuners, projectleiders en data-analisten, de collega's van de andere afdelingen en externen. Je neemt regie in organisatiebrede overleggen. De adviseur adviseert en ondersteunt de ketenpartners met de voortgang, bespreekt de knelpunten en zorgt voor het oplossen van verstoringen binnen de kaders die het MT heeft gesteld. Hij/zij heeft overzicht en inzicht in het gehele calculatieproces, is creatief en pro-actief in het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken die het calculatiemodel met zich meebrengt.

Organisatorische context en cultuur

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. 

De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is de organisatie verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. De organisatie is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. 

Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. 

Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat de organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Werkervaring en -denkniveau

  • HBO werk- en denkniveau
  • Werkervaring binnen de overheid of procesgestuurd bedrijf
  • Werkervaring complexe bouwkundige ramingen en begrotingen

Opleiding en kennis

  • Gedegen kennis van de achtergronden van de problematiek in Groningen
  • Gedegen kennis van het calculatiemodel
  • Bouwtechnische kennis

Competenties

  • Analyseren
  • Plannen en organiseren
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Wat wij je aanbieden

De opdracht is 12-16 uren per week voor 6 maanden. Gewenste startdatum is vrijdag 30 juli 2021. Optie voor verlenging is mogelijk. Detachering op ZZP basis is mogelijk. 

Salaris: €4500 - 5500 bruto

Meer weten neem contact op met Frans Lubeck – 0611167414 of frans@work@projects.nl

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK